Program konference

PROGRAM

konference Ochrana měkkých cílů 2024

13. června 2024, Hotel Olšanka Praha

9:00 – 9:18
Slavnostní zahájení

BLOK 1 – PREVENCE – řešení, koncepty, praxe

9:18 – 10:27

Mgr. Dalibor Smažinka (Axis Communications, s.r.o.)

Současná analýza obrazu a zvuku při ochraně měkkých cílů

 

Mgr. Filip Gundza (Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú.)

Významné stavby: požární vs. bezpečnostní evakuace

 

Veronika Fáberová (Doverville, s.r.o.)

Těžko na cvičišti… aneb když se management přestane jen spoléhat a sám si vyzkouší, zda skutečně umí

 

Jaromír Průša (ASIS CZ, z.s.)

Útok na obchodní centrum – případová studie, doporučení pro oblast prevence

PŘESTÁVKA

BLOK 1A – PREVENCE – metodika, standardy a regulace

10:42 – 11:49

pplk. prof. JUDr. Jana Šimonová, PhD. (Akademie Policejního sboru v Bratislavě)

Ochrana měkkých cílů na Slovensku: strategie, záměry a projekty

 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. (AMBIS vysoká škola, a.s. )

Dotační Program prevence kriminality: Projekty k ochraně měkkých cílů

 

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, Dis. (Praha 11)

Měkké cíle pod ochranou aneb komparace bezpečnostních přístupů ČR a Velké Británie

 

brig. gen. Ing. Petr Šnajdárek (Ministerstvo obrany ČR)

Platforma pro civilně vojenskou spolupráci pro zvládání krizí nevojenského
a vojenského ohrožení

 

Mgr. Robert Šťastný (Městský úřad Lysá nad Labem)

Teritoriální obrana jako efektivní pomocník při ochraně měkkých cílů

SPECIÁLNÍ HOSTÉ

11:49 – 12:27

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (Univerzita Karlova)

Deepfakes ve videoobsahu jako bezpečnostní hrozba

 

Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D. (EmbedIT s.r.o.)

Multimédia nejsou všechno – rozpoznávání deepfakes v textovém obsahu

OBĚD

BLOK 2 – DETEKCE – technika a lidé

13:24 – 14:45

Daniel Rážek (HIKVISION Czech s.r.o.)

Kamerové systémy v roli inteligentních detektorů

 

Petr Barták (Nowatron Elektronik spol. s r.o.)

Dispečinky, velíny a dohledová centra a jejich význam pro bezchybnou detekci

 

Dr. Ing. Pavel Kotyk (ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.)

Průchodové 3D skenery – revoluce v kontrole osob

 

Ing. Jan Burian (SAFE Technology SAFETE, s.r.o)

Automatizované systémy pro distribuci varování a informací při mimořádné události

 

Dr. Ing. Pavel Kotyk (ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.)

Kybernetická bezpečnost v kontextu ochrany měkkých cílů – případová studie

PŘESTÁVKA

BLOK 3 – REAKCE VČETNĚ KAZUISTIKY A PŘÍPADOVÝCH PREZENTACÍ

15:00 – 16:26

mjr. Ing. Zdeněk Orel (Policie ČR)

Složky IZS na místě násilného útoku na měkký cíl

 

Ing. Václav Fišer (ZZS Jihomoravského kraje)

Připravenost zdravotnictví… černá labuť bezpečnosti?

 

PhDr. Martin Klika, MBA DBA (Městská policie Litvínov)

Činnosti a význam městské a obecní policie při ochraně měkkých cílů

 

Mgr. David Rožek, MBA (Synergia)

Zaměstnanec měkkého cíle – přirozený first responder

16:26  – 16:36

závěrečná slova

Změna programu vyhrazena.