2021

KONFERENCE OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ II.

Dne 14. října 2021 se konala  konference Ochrana měkkých cílů II na Masarykově koleji v Praze

Konferenci pořádala Česká pobočka AFCEA, Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, pod záštitou rektora ČVUT, doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., policejního prezidenta genmjr. Mgr. Jana Švejnara, 1. náměstka ministra vnitra, JUDr. Ing. Jiřího Nováčka a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, JUDr. Jaroslava Strouhala.

Tematické okruhy konference:
  • Ochrana obyvatelstva, současné hrozby a možné techniky vedení útoků na měkké cíle, stav přípravy Koncepce obyvatelstva ochrany obyvatelstva do roku 2030
  • Praktické zkušenosti z ochrany měkkých cílů, závěry z cvičení, připravovaná cvičení, současné a připravované metodiky, vzdělávání odborné a široké veřejnosti
  • Jak mohou současné technologie pomáhat chránit a bránit měkké cíle, jak jim předcházet a jak eliminovat případně dopady (analýza dat, AI, Robotika, IoT, způsoby komunikace s veřejností, atd.), výzkum, vývoj a inovace. Možné spolupráce státu a soukromého sektoru, dobrovolné sbory a spolky

Konference se koná pod záštitou rektora ČVUT, pana doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, pana JUDr. Jaroslav Strouhala