2022

Konference Ochrana měkkých cílů 2022

V návaznosti na minulé úspěšné ročníky se dne 9. června 2022 uskutečnila konference Ochrana měkkých cílů 2022. Podobně jako v roce 2021 byla konference zaměřena na prezentace a interaktivní diskuze o současných a budoucích hybridních hrozbách v oblasti Ochrany měkkých cílů a trendech v oblasti účinných řešení.

Konferenci pořádala Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, Česká pobočka AFCEA ve spolupráci s Českým vysokých učením technickým v Praze.

Tematické bloky konference:
  • Ochrana měkkých cílů a možnosti synergie státních a nestátních bezpečnostních složek a institucí
  • Hrozby v kyberprostoru – informační bezpečnost, prevence, osvěta
  • Aktuální bezpečnostní výzvy a nové trendy v ochraně obyvatelstva a měkkých cílů
  • Bezpečnostní otázky v rámci předsednictví Evropské unie a možnosti mezinárodní spolupráce