Pro vystupující

Chcete představit nové přístupy a metody, zkušenosti, projekty?
Máte co říct k zahraničním poznatkům, kazuistice nebo novým řešením?
Víte, které metody nebo řešení jsou neprávem opomíjené?
Máte vyhraněný názor na současnou praxi?
Konfrontujete svou praxi s vizí státu a veřejné správy?
Mohou být vaše zkušenosti inspirací pro ostatní?
Propagujete zajímavé normy, standardy nebo jiné dokumenty?
Vzděláváte nebo trénujte bezpečnostní pracovníky?


Ke stažení: