Blíží se 8. ročník konference Ochrana měkkých cílů.
Letošní ročník je zaměřený na všechny okolnosti prevence, detekce a reakce.
Nové pohledy na bezpečnostní procesy, technologie i specifika lidského faktoru.

Hlavní zaměření konference

Zaregistrujte se už nyní

Máte zájem vystoupit?

Přijďte oslovit odbornou veřejnost a předneste svůj

PARTNEŘI KONFERENCE