Záznamy přednášek 2024

Konference Ochrana měkkých cílů 2024

Jednotlivé přednášky pro vás postupně zveřejňujeme každou středu a neděliv 18:00
na YT kanálu KPKB ČR

Významné stavby: Požární vs. Bezpečnostní evakuace

Mgr. Filip Gundza

Platforma pro civilně vojenské spolupráce pro zvládání krizí vojenského a nevojenského charakteru

brigádní generál Ing. Petr Šnajdárek

Dispečinky, velíny, dohledová centra a jejich význam

Petr Barták

Činnosti a význam městské a obecní policiepři ochraně měkkých cílů

PhDr. Martin Klika, MBA DBA

Průchodové 3D skenery – revoluce v kontrole osob

Dr. Ing. Pavel Kotyk

Těžko na cvičišti…
aneb když se management přestane jen spoléhata sám si vyzkouší, zda skutečně umí

Veronika Fáberová

Současná analýza obrazu a zvuku při ochraně měkkých cílů

Mgr. Dalibor Smažinka